ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ม.ค. 61 ถึง 03 ก.พ. 61 3 กพ.61สอบ​ O-net​ ปีการศึกษา 2560​ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 6

นับเวลาถอยหลังสู่การสอบ O-NET ชั้น ป.6