ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาบริหารงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.15 KB
Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 937.57 KB
Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.48 KB
Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 773.69 KB