ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต (ITA)

นายบุญทวี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต พร้อมทั้งขยายผลสู่ห้องเรียน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,22:05   อ่าน 3294 ครั้ง