ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต (ITA)
นายบุญทวี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ดำเนินกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต พร้อมทั้งขยายผลสู่ห้องเรียน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2564,10:04   อ่าน 97 ครั้ง