ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธิตยา ทำเนาว์
หัวหน้าสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอุษณีย์ หวันลา
ครู คศ.3

นายกานตพงศ์ สุทธิประภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรุ้งนภา มุทาพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวธนิดา จันทร์เภา
ครูอัตราจ้าง