ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณหฤทัย สิทธิจักร
ครู คศ.3

นายบุญยะสิทธิ์ ดีท่าโพธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจริยา ชานันโท
ครูผู้ช่วย

นางสาวสกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา เย็นวัฒนา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8