ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางลฎาภา พรมพิมพ์
ครู คศ.3

นางณหฤทัย สิทธิจักร
ครู คศ.3

นายบุญยะสิทธิ์ ดีท่าโพธิ์

นางจริยา ชานันโท
ครูผู้ช่วย

นางสาวสกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ครูผู้ช่วย