ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนันธิดา สารณีย์
หัวหน้าสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายธีรวัฒน์ อุทุมมา
ครูอัตราจ้าง