ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพีรภัทร​ พรใส
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรวัฒน์ อุทุมมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนันธิดา สารณีย์
หัวหน้าสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา