ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมเข็มทิศและการคาดคะเน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชลชาติ ห้าวหาญ
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2558,09:12   อ่าน 372 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกกรรมเข็มทิศและการคาดคะเน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีรวัฒน์ ยอโง้ง
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2558,09:10   อ่าน 407 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมเข็มทิศและการคาดคะเน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสหรัฐ ชมแหน
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2558,09:09   อ่าน 412 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมเข็มทิศและการคาดคะเน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปัญญาวัฒน์ ศรีเศษนาม
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2558,09:05   อ่าน 418 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจารุเดช ไชยรินทร์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2558,08:55   อ่าน 449 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฐิติมา วินทะวุธ
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2558,08:49   อ่าน 392 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิรนุช ประเสริฐพงษ์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2558,08:45   อ่าน 426 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวัชระพล บุญประคม
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2558,03:05   อ่าน 468 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมเข็มทิศและการคาดคะเนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓
ชื่อนักเรียน : นายบุญมา กงพลี
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2557,15:29   อ่าน 512 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมเข็มทิศและการคาดคะเน
ชื่อนักเรียน : นายนัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2557,15:28   อ่าน 464 ครั้ง