ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมเข็มทิศและการคาดคะเน
ชื่อนักเรียน : นายกานตพงศ์ สุทธิประภา
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2557,15:28   อ่าน 368 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดตะเน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวัชรกร จำปานิล
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2557,15:26   อ่าน 370 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดตะเน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีระศักดิ์ ดวงบุปผา
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2557,15:24   อ่าน 391 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดตะเน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีรภัทร์ วาจาสัตย์
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2557,15:23   อ่าน 401 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดตะเน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีรพล วรรทวี
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2557,15:22   อ่าน 404 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดตะเน
ชื่อนักเรียน : นายธนพัฒน์ มณีนิล
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2557,15:21   อ่าน 395 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดตะเน
ชื่อนักเรียน : นายจักรพันธ์ ศรีจรัญ
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2557,15:18   อ่าน 405 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่ง Spelling Bee ระดับชั้น ป.๔-๖
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเถลิงศักดิ์ วิบูลย์ศิลป์
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2557,15:16   อ่าน 470 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนนักเรียนกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
ชื่อนักเรียน : นายเสกสรร ขุนศรี
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2557,15:02   อ่าน 387 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2556,13:32   อ่าน 420 ครั้ง