ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกานต์ธีรา เชือดพล เด็กหญิงธัญลักษณ์ เพ็งทอง เด็กหญิงนมิดา มงคล เด็กหญิงพรไพลิน ตุลาธน เด็กหญ
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:41   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐนรี ภวภูตานนท์
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:39   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายคณากร ประทุมโม เด็กชายชินาธป ทรงอาจ เด็กชายฐิติพงศ์ ศรีสังข์ เด็กหญิงธนพร โสชมพู เด็กชายธนโชต
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:37   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีรพล สุวรรณศรี
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:33   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเดี่ยวจะเข้ ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศิวกร สาวะริพล
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:32   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอริสา ศรัทธามาก
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:31   อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศุภกร คำพิลึก
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:30   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีรวัฒน์ ชัยศิริ
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:29   อ่าน 26 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชินาธิป ทรงอาด
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:28   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายคณากร ประทุมโม
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:28   อ่าน 29 ครั้ง