ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์ ป.4 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิริวิมล เลขกระโทก
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:26   อ่าน 19 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ต่อสู้ C ยุวชน 9-10 ปี ชาย A -25กก.
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสุริยะ โพธิ์จันทร์
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:15   อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ต่อสู้ C ยุวชน 7-8 ปี ชาย B 20-23กก.
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชินวุฒิ พรมพุทธ
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:14   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ต่อสู้ C ยุวชน 9-10 ปี ชาย A -25กก.
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนลภย์ ศรีทอง
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:12   อ่าน 21 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ต่อสู้ C ยุวชน 9-10 ปี ชาย B 25-28กก.
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพา
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:11   อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ต่อสู้ C ยุวชน 11-12 ปี ชาย A -30กก.
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสิทธิโชค ติดมา
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:08   อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ พุมเซ่คู่ (2) สายเหลือง C - 14 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุชาดา โพธิ์ทรัพย์ เด็กหญิงศิริยากร หวังหมู๋กลาง
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:05   อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 พุมเซ่คู่ (2) สายเหลือง B-10 ปี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธันวา บุตรศรี เด็กหญิงภัควดี เหลืองโสภากร
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,19:51   อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ต่อสู้ C ยุวชน 9-10 ปี ชาย D 31-35กก.
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเดชสิทธุ์ วรโคตร
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,19:49   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ต่อสู้ C ยุวชน 9-10 ปี ชาย F +39กก.
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณฐกร ศรีดี
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,21:03   อ่าน 28 ครั้ง