ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล-ชั้นประถมศึกษาปีที่5-ห้อง2 สัปดาห์ที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายฉัตรชัย​ โหลแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2563,11:23  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5
ชื่ออาจารย์ : นายพีรภัทร​ พรใส
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2563,09:43  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่ออาจารย์ : นายวันเฉลิม พินิจรัมย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2563,00:25  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่ออาจารย์ : นายวันเฉลิม พินิจรัมย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2563,00:25  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล-ชั้นประถมศึกษาปีที่5-ห้อง2
ชื่ออาจารย์ : นายฉัตรชัย​ โหลแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,23:31  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางฐาปนี​ ผึ่งบรรหาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,18:34  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้หน่ยวที่ 4 การบวก ลบ คูณ หาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,18:16  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์​โควิด-19 สัปดาห์ที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายนัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,16:09  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล​ สัปดาห์​ที่​ 1
ชื่ออาจารย์ : นายอรุณชัย มูลเหลา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,16:08  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานเรียนทางไกลสัปดาห์ที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางคุณค่า ยี่สารพัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,15:41  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..