ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติยศ สาขาทัศนศิลป์ ปี ๒๕๔๗
ชื่ออาจารย์ : นายคนอง อาจโยธา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2561,16:23  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายคนอง อาจโยธา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2561,16:06  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูสอนศิลปะตัวอย่างระดับชาติ ปี ๒๕๓๖
ชื่ออาจารย์ : นายคนอง อาจโยธา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2561,16:05  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงาน​การพัฒนา​ชุดการสอนดนตรีสากลเบื้องต้น​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 5
ชื่ออาจารย์ : นายนัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,17:11  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : http://scimath.org/ebook/sci/p6/student/
ชื่ออาจารย์ : นางณหฤทัย สิทธิจักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2560,11:12  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนศิลปะตัวอย่างระดับชาติ 2536
ชื่ออาจารย์ : นายคนอง อาจโยธา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2560,14:15  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายคนอง อาจโยธา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2560,14:13  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูเกียรติยศสาขาศิลปะ 2547
ชื่ออาจารย์ : นายคนอง อาจโยธา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2560,07:59  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายคนอง อาจโยธา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2560,22:34  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..