ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐพร​ พรมน้อย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:47  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นายฉัตรชัย​ โหลแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:46  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทรา ภารไสว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:45  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางพิกุลกาญจน์ ราษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:45  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาลญา โมลี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:44  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:44  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีรัตน์ ปุญญา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:43  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลพร ชิณแสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:43  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นายอรุณชัย มูลเหลา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:42  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางเกษชฎา สนนา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:42  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..