ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รูปเล่มการนำเสนอประกอบการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางณหฤทัย สิทธิจักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2563,19:42  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา(เล่มสอบภาค ค.๑)
ชื่ออาจารย์ : นางณหฤทัย สิทธิจักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2563,19:41  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓ สัปดาห์ที่ ๖-๗
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,11:01  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการผลิตสื่อ ตกแต่งห้องเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณีย์ หวันลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,09:58  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณีย์ หวันลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,09:56  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประชุมออนไลน์ DLTV
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณีย์ หวันลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,09:53  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยและชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556 - 2563
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราพรรณ ขุนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,22:44  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) สัปดาห์ที่ 5 ป.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางเกษชฎา สนนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,23:02  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กำหนดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดรุณี นันทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,10:57  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ที่ 5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระหว่างวันที่ 15– 19 มิถุนายน 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดรุณี นันทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,09:20  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..