ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐพร​ พรมน้อย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:47  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นายฉัตรชัย​ โหลแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:46  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทรา ภารไสว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:45  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางพิกุลกาญจน์ ราษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:45  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาลญา โมลี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:44  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:44  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีรัตน์ ปุญญา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:43  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลพร ชิณแสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:43  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นายอรุณชัย มูลเหลา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:42  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปพ.5/2562
ชื่ออาจารย์ : นางเกษชฎา สนนา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:42  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..