ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายคนอง อาจโยธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2560,22:34  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโรงเรียนอนุบาล ศรีวิไล ปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นายบุญทวี สาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2558,16:43  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนศิลปะตัวอย่างระดับชาติ ปี ๒๕๓๖ ครูรางวัลเกียรติยศระดับชาติ ปี ๒๕๔๖
ชื่ออาจารย์ : นายคนอง อาจโยธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2556,13:27  อ่าน 618 ครั้ง
รายละเอียด..