ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : http://scimath.org/ebook/sci/p6/student/
ชื่ออาจารย์ : นางณหฤทัย สิทธิจักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2560,11:12  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนศิลปะตัวอย่างระดับชาติ ๒๕๔๖
ชื่ออาจารย์ : นายคนอง อาจโยธา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2560,14:15  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายคนอง อาจโยธา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2560,14:13  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูเกียรติยศสาขาศิลปะ 2547
ชื่ออาจารย์ : นายคนอง อาจโยธา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2560,07:59  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายคนอง อาจโยธา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2560,22:34  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโรงเรียนอนุบาล ศรีวิไล ปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นายบุญทวี สาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2558,16:43  อ่าน 380 ครั้ง
รายละเอียด..