ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2563,20:30  อ่าน 90 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 985.87 KB

โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2563,20:30   อ่าน 90 ครั้ง