ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2563,16:01  อ่าน 32 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเรื่องการอบรมหลักสูตรห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2563,16:01   อ่าน 32 ครั้ง