ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2563,16:05  อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรอบรมหลักสูตรทักษะครูในศตวรรษที่ 21
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2563,16:05   อ่าน 31 ครั้ง