ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตวดี พลเดชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : nitwadee02@gmail.com
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2563,18:55  อ่าน 45 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการรับ – ส่ง เอกสาร แบบฝึกหัดการเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ สัปดาห์ที่๑
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.26 MB

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2563,18:55   อ่าน 45 ครั้ง