ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นรีรัตน์ ผาพรม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,14:19  อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)สัปดาห์1
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,14:19   อ่าน 40 ครั้ง