ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,14:27  อ่าน 37 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 2 หน่วยโรงเรียนของเรา
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,14:27   อ่าน 37 ครั้ง