ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางพิกุลกาญจน์ ราษี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0817295220
อีเมล์ : phikhunkan5220@gmail.com
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,16:33  อ่าน 69 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.78 MB

โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,16:33   อ่าน 69 ครั้ง