ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราพรรณ ขุนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : acharapan.k@gmail.com
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,18:19  อ่าน 349 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)
รายละเอียดผลงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
https://drive.google.com/open?id=1FoKKKoD1wlMnwEgq-bKYY2azA3dT2nzQ

โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,18:19   อ่าน 349 ครั้ง