ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจินตนา บุตรศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0872181769
อีเมล์ : jitawaree@hotmail.com
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,23:45  อ่าน 72 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการเข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวร้สโคโรน่า (COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,23:45   อ่าน 72 ครั้ง