ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติวรรณ​ ดวงเคน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Belle.thitiwan@gmail.com
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2563,17:07  อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดผลงาน
https://online.pubhtml5.com/kdww/wwbo/
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2563,17:07   อ่าน 39 ครั้ง