ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,11:01  อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓ สัปดาห์ที่ ๖-๗
รายละเอียดผลงาน
รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓ สัปดาห์ที่  ๖-๗ ( ๒๒ - ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 795.63 KB

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,11:01   อ่าน 24 ครั้ง